Ingyenes házhozszállítás 15.000Ft felett. Kérésre látványtervet készítünk.

Ha elakadtál hívj minket: +36203864662 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Preambulum - OVR-platform

Az EU Bizottsága online vitarendezési platformot hozott létre („OVR-platform"). A platform kapcsolattartó pontként szolgál szerződéses kötelezettségekkel, internetes értékesítéssel és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezéséhez. Fogyasztók számára az OVR-platform a következő hivatkozás alatt érhető el:

                                                        Online vitarendezés | Európai Bizottság (europa.eu)

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vrancsik Design Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.vrancsik-designshop.eu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.vrancsik-designshop.eu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Név: Vrancsik Design Kft.
 • Székhely és levelezési cím: 1182 Budapest Kisasszonyfa utca 19.
 • Telefonszáma: +36 20 386 4662
 • E-mail cím: info@vrancsik-design.eu
 • Cégjegyzékszám: 01-09-376351
 • Adószám: 28840589-2-43
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
 • Weboldal cím: www.vrancsik-designshop.eu
 • A szerződés nyelve: magyar
 • Számlatvezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
 • Bankszámla száma: 11742551-21441330
 • Ügyvezető igazgató: Vrancsik Tiborné

 

A WEBOLDAL TÁRHELYÉNEK ÜZEMELTETÉSÉÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Név: UNAS Online Kft.
 • Székhely cím: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
 • E-mail cím: unas@unas.hu
 • Cégjegyzékszám: 08-09-015594
 • Adószám: 14114113-2-08
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Győr Törvényszék Cégbírósága
 • Weboldal cím: www.unas.hu
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.vrancsik-designshop.eu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Vrancsik DesignShop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Vrancsik DesignShop-on történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2 Jelen általános szerződési feltétel alapján létrehozott megállapodásokra, és az abból eredő bármilyen járulékos kérdésekre, azok érvényesítésére és elbírálására Szerződő Felek kizárólagosan a magyar jogot választják, kizárólagosan a Magyar Állam, annak bíróságai joghatóságát kötik ki.

1.3 Az alább illetékes magyar bíróság jogalkalmazására kifejezetten a magyar eljárási- és anyagi jogot választják. Az esetleges jogviták békés rendezése kísérletének eredménytelensége esetén, Szerződő Felek a létrejött megállapodásukra a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (Ptk.) tekintik irányadónak.

1.4. A Vrancsik DesignShopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A Vrancsik DesignShop szolgáltatásainak egy része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.6. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítésének megkezdéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.7. A szerződés nyelve magyar.

1.8. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.9. Ügyfélszolgálat: Vrancsik Design Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1182 Budapest, Kisasszonyfa utca 19.
Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható, a mindenkor érvényes nyitvatartási időben, amely jelenleg: hétköznapokon 09:00-17:00, szombat: 09:00-12:00, vasárnap és államilag elismert ünnepnapokon az ügyfélszolgálat szünetel!

Telefon: +36-20/386-4662

Internet cím: ajandekfenykeppel.hu

E-mail: info@vrancsik-design.eu

2 REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Főoldalon található „Bejelentkezés” menüpont alatt, a „Nincs fiókja? Itt hozhat létre egyet”-re kattintva az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Egy előzetes adatbekérőt (vezetéknév, keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges, opcionálisan cégnév és adóazonosító szám). Ezután egy automatikus üzenetet kap a megadott e-mail címére a regisztrációról. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a felső menüsoron található „név” linkre kattintást követően elérhető Információ és Címek menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni. Ez két formában történhet.

2.3.1.1. A Vrancsik DesignShop weboldalon keresztül, a felső menüsoron a „név” linkre kattintást követően a „Törölje az adataimat” menüponttal, megerősítést követően – alatta lévő menüponton („Kérem az adataimat”) az ügyfél lekérheti saját, a webhely áltat tárolt adatait és minden rendelési előzményét e-mailben és letölthető pdf formátumban.

2.3.1.2 E-mail üzenetként (a regisztrált e-mail címről küldve) az info@vrancsik-design.eu címre küldve a törlése kérelmet. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót a megadott elérhetőségein.

2.3.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3. MEGRENDELÉS ÉS FIZETÉS

3.1. A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, mely tartalmazza a mindenkori ÁFA-t. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Kiemelt akciónk esetében, egyéb kedvezmények felhasználására nincs lehetőség, ezen rendelések teljesítését, ügyfélszolgálatunk megtagadhatja.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4 Bármilyen fogyasztói fizetési késedelem esetén, a késedelembe eséstől számítottan a késedelmes összeg teljes megfizetése napjáig, napi / 10.000,- Ft (tízezer forint) késedelmi kötbért is köteles fizetni a Szolgáltatónak.

Bármely harminc (30) napon túli fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a létrejött szerződést, a fogyasztóhoz intézett írásbeli felmondással, a jövőre nézve, azonnali hatállyal megszüntetni.

3.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.6. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására a Vrancsik DesignShop-ban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárhoz adás” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal felső menüsorán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, hozzáadható az egyedi fénykép, mely a tárgya kerül, illetve a Kosár tartalma törölhető (a termék ára melletti törlés gombbal). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, valamint feltöltötte a kiválasztott tárgyakra kerülő fénykép(eke)t és beállította, hogy mely tárgyhoz tartozik (több kiválasztott tárgy és feltöltött fénykép, grafika esetén) a „Pénztár” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően, ha előzetesen nem adott meg szállítási címet, itt van lehetősége újat felvenni vagy a meglévőt módosítani, valamint választani tud az átvételi módok közül, itt van lehetősége megjegyzést fűzni a megrendeléshez, akár a Szolgáltatónak, akár a szállítónak. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Folytatás” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor még az „Elfogadom és betartom a Szolgáltatási Feltételeket” checkboxra kattintva el kell fogadni ezt az ÁSZF-et.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Rendelés fizetési kötelezettséggel” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Rendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.7. A Honlapon megjelenített termékek vételára, a termékre az egyedi fényképe elkészítését, valamint az egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. 

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre

4. FÉNYKÉPFELTÖLTÉS

A Vrancsik Design Kft. vállalja az Ügyfél által feltöltött képek a kiválasztott tárgyra történő elkészítését.

A továbbított képadatok tartalmáért az Ügyfél felelős. Az Ügyfél a megbízással szavatosságot vállal a Szolgáltatóval szemben, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért az Ügyfél felelős. Az Ügyfél a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe. Amennyiben a Szolgáltató e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tesz az illetékes szerveknél.

Feltölthető formátumok: 

Bitképes formátumok: .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .psd, .tiff

Vektorgrafikus formátumok: .cdr, .eps, .pdf, .ai (kérjük mellékelje a betűtípust is, vagy görbítse le, illetve raszterizálja a szöveget)

Minőség követelmények: minimum 150dpi, minimum 600x800 pixel méret (ez kb. egy 10x13cm-es fényképnek felel meg).

A feltöltött képek minőségéért nem felelünk. Egyéb esetben nem méretezzük át és megpróbálunk részleteket sem levágni róla. Abban az esetben, ha a kép nem megfelelő az az adott tárgya (pl. túl sok részt kellene levágni, hogy eléggé látható legyen) keresni fogjuk Önt a megadott elérhetőségein további egyeztetések céljából.

Kérjük törekedjenek "eredeti" fényképre a minőség miatt, sem képernyőmentésből (screenshot), sem szkennelt kép nem igazán felel meg a jó minőségben való gyártáshoz. 

A feltöltött képnél kérjük vegyék figyelembe az adott tárgy és kép orientációját. Pl. egy bögrére, ha álló (portré) képet kapunk, akkor a képet a két oldalára fogjuk elhelyezni. 

A monitoron megjelent színek eltérhetnek attól ahogy a tárgyon fognak megjelenni, kérlek ezt mindenképp vegyék figyelembe.

RGB színtér: ezt használják a monitorok és megjelenítők. Három alapszínből épül fel: vörös, zöld, kék

CMYK színtér: nyomdaiparban, nyomtatásnál használják: cián, magenta, sárga, fekete

5. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

5.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

6. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

6.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

6.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

6.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

6.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

6.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.6. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről az Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

7. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut kizárólag Magyarország területén díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról ide kattintva tájékozódhat. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű csomagok kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállítás nem igényelhető!

7.2. A Weboldal Szállítási és fizetési feltételek linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a megrendelt dolgot (szolgáltatás, tárgy(ak)). A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

7.3. A megrendelt termék személyes átvételére a Szolgáltató telephelyén nincs lehetőség.

7.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

7.5. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról, illetve átvételi lehetőségekről az Szállítási és Fizetési feltételek oldalon tájékozódhat.

7.6. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki a Számlázz.hu vagy a Billingo.hu rendszerén keresztül.

A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a Személyes oldalának „Számlák” menüpontjából vagy a Szolgáltató által küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti. Az Ügyfél Személyes oldalán az elektronikus számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv. , Számviteli tv.) meghatározott időtartamig elérhető.

A Szolgáltató által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről.

Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

 

7.7  Szállítási módok

7.7.1.Házhozszállítással

Magyarország területén érvényes díjak (bruttó, ÁFA-t tartalmaz):

Express One szállítási díjak - szállítási határidő: feladástól számított 1-2 munkanap

Magyarország területén egységesen 1.990Ft 

 

MPL - Magyar Posta Zrt. szállítási díjak - szállítási díjak - szállítási határidő: jelenleg a Magyar Posta Zrt. nem biztosít háznál történő felvételt, ezért a szállítás határidő nagyon magas: 7-10 munkanap

Magyarország területén egységesen 1.990Ft 

Kiegészítő díj, postára való szállítás miatt: 3.990Ft

 

7.7.2. Csomagpontra történő szállítással:

PickPackPont szállítási díjak - szállítási határidő: feladástól számított 1-2 munkanap

Magyarország területén egységesen 1.290Ft 

 

PostaPont - Magyar Posta Zrt. szállítási díjak - szállítási díjak - szállítási határidő: jelenleg a Magyar Posta Zrt. nem biztosít háznál történő felvételt, ezért a szállítás határidő nagyon magas: 7-10 munkanap

Magyarország területén egységesen 990Ft 

Kiegészítő díj, postára való szállítás miatt: 3.990Ft

 

7.7.3 Csomagautomatába történő szállítás

Foxpost csomagautomára kézbesítés díjak - szállítási határidő: feladástól számított 1-2munkanap

Magyarország területén egységesen 990Ft

 

7.7.4 Packeta átvételi pontra történő szállítás

Packeta átvételi pontokra kézbesítés díjak - szállítási határidő: feladástól számított 1-2munkanap

Magyarország területén egységesen 1490Ft

 

AKCIÓ: 2024.06.11-től 2024.06.31-ig Packeta szállítási díj: 890Ft

 

7.7.5 Saját kiszállítás - 18. kerületi szállítási cím esetén (utánvétel ebben az esetben nincs)

A Budapest 18. kerületi szállítási címek esetében, lehetőség van előre egyeztetett házhoz szállítást kérni, akár az esti órákban, akár hétvégén.

Ennek díja bruttó 490Ft

 

7.7.6 Személyes átvétel - KIZÁRÓLAG ELŐRE EGYEZTETVE - FIZETÉSI LEHETŐSÉG NINCS!

Lehetőség van személyes átvételre cégünk székhelyén, de kizárólag ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, akár hétvégén is. Bejelentkezés nélkül, nem áll módunkban senkit fogadni, mivel székhelyünkön ÜZLET NINCS!
A helyszínen nincs lehetőség további termékek vásárlására, és készíttetésére.

Rendelés leadást kizárólag webshopon vagy e-mailen fogadunk.

A helyszínen nincs lehetőség fizetésre, ezért kizárólag bankkártyával, vagy előreutalással lehet előre fizetni a megrendelést!

 

7.8   Fizetési módok:

7.8.1. Banki átutalás: A rendelés visszaigazolása után kiállítunk egy díjbekérőt a Számlázz.hu vagy a Billingo.hu rendszerén keresztül, melyet szintén e-mailben kap meg az Ügyfél.

Bankszámla vezető bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla száma: 11742551-21441330

Kedvezményezett neve: Vrancsik Design Kft.

Közlemény rovat: Megrendelés szám

7.8.3. SimplePay Online bankkártyás fizetés:

Lehetőség van a weboldalon keresztül a rendelését az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay oldalon keresztül kiegyenlíteni bankkártyával és azonnali utalással.

Vásárlói tájékoztatóhoz KATTINTSON IDE.

7.8.4. Utánvét:

Rendelést követően utánvétes fizetésre van lehetőség készpénzben vagy bankkártyval az átvételi ponton vagy a futárnál. A bankkártyás és/vagy készpénzes fizetési mód függ a válaszott szolgáltatatól, melyre a Vrancsik Design Kft-nek nincs ráhatása.

Utánvétes fizetésre kizárólag bruttó 15.000Ft kosárértékig van lehetőség. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az átvétel nem történik meg, abban az esetben is behajtható a rendelés teljes összege, mivel a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglaltakban, mely szerint az olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak az elállási jog nem gyakorolható!

Még az előre mintázott termékek is egyedileg kerülnek legyártásra, szükség szerinti módosítással, vagy anélkül!

7.8.5 Mypos online bankkártyás fizetés

 

7.9. Jelenleg érvényben lévő kedvezményeink:

Látványtervet készítünk, melynek díja 2.000Ft-os termék árig 149Ft, 2.000-3.500Ft-os termék árig 99Ft, 3.500Ft-os termék ár fölött ingyenes.

15.000Ft értékű rendelés esetén (szállítási díj nélkül értendő) ingyenes szállítást biztosítunk, bármelyik szállítóval

 

A vásárló minden befejezett és kifizetett vásárlás után pontokat is gyűjthet, melyek automatikusan írodnak jóvá pontegyenlegén. Minden befejezett vásárlás esetén, a szállítási díj nélküli bruttó kosárérték után 10% íródik jóvá pontok formájában. A pontokat a későbbiek során a termékek árából levonhatja a pontértéknek megfelelő forintérték formájában. A pontok a szállítási díjban nem írhatók jóvá!

 

A fenti kedvezmény automatikusan lép életbe az összeghatárok elérése után.

Egyéb kedvezményekkel, kuponokkal nem vonható össze, ha csak erre kifejezetten nem adunk lehetőséget. Készpénzre a kedvezmények és kuponok nem válthatóak.

Fenntartjuk a jogot a kedvezmények egyoldalú módosítására vagy teljes visszavonására.

8. ELÁLLÁSI JOG

8.1. A távollévő Felek között jelen ÁSZF alapján létrejött szerződések esetén a fogyasztót az alább meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog, illetve felmondási illeti meg, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint.

A Rendelet szerint a távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Abban az esetben, ha a távollévők között kötött szerződés szolgáltatás nyújtására irányul és a teljesítés már a felmondásra nyitva álló határidőben megkezdődik, úgy a fogyasztót az alább meghatározott határidőben, indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

8.2 A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

8.2a.) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa.) a terméknek,

ab.) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac.) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad.) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődően tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja, azzal, hogy az itt írt aa.), ab.) és ac.) esetek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

8.2b.) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

Az Ügyfél azon kérését, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az itt írt határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a Szolgáltatóval kifejezetten közölni.

8.3. A fogyasztó a felmondását / elállását:

 1. a) a45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletbentalálható nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 2. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

A Szolgáltató internetes honlapján is biztosíthatja az Ügyfél számára a felmondási-, elállási joga gyakorlását, amely esetben a Szolgáltató tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

A felmondást-, elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát az adott határidő lejárta előtt elküldi, ellenben az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy felmondási-, elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelettel összhangban gyakorolta.

Ha az Ügyfél eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha az Ügyfél a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Ügyfél kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

Az Ügyfél csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Ha az Ügyfél kérésének megfelelően a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a felmondásra nyitva álló tizennégy (14) napos határidő lejárta előtt, azaz a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás a Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. Az Ügyfél által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.

8.4. Szolgáltatási szerződés esetén, az Ügyfél jogszerű felmondása esetén, a szerződés megkötésétől számított első napon gyakorolt felmondás esetén a vállalási ár 5 %-a, második nap 10 % -A, harmadik nap 15 %-a, negyedik nap 20-a, ötödik nap 25%-a, hatodik nap 30-a, hetedik nap 35%, nyolcadik nap 40%-a, kilencedik nap 45%-a, tizedik nap 50%-a, tizenegyedik nap 55-a, tizenkettedik nap 60%-a, tizenharmadik nap 70%, tizennegyedik nap 80%-a részét KÖTELES megfizetni!

8.5. Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.  Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

8.5.1. Mindkét esetben a Szolgáltató elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél elállási nyilatkozatának megérkezését. 

8.5.2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ügyfél az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

8.5.3. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Az Ügyfél levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

8.5.4. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán az Ügyfélt semmilyen más költség nem terheli.

8.5.5. Ha Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

8.5.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfélt semmilyen többletköltség nem terheli.

8.5.7. Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8.5.8. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését az Ügyfél kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.   

8.6. A Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási-, felmondási jogát:

a.) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak; - minden termékünk, még a mintával ellátottak is!

c.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

d.) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

e.) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett kérésére keresi fel az Ügyfelet sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

f.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően az Ügyfél a csomagolást felbontotta;

g.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási-, felmondási jogát.

9. ADATKEZELÉS, ADATGYŰJTÉS

9.1. Az Adatkezelő által működtetett weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.

9.2. A weboldalak tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

9.3. A weboldalak harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.

9.4. A weboldalak egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, illetve meggátolhatja a cookie-khoz kapcsolódó tevékenységet, ugyanakkor felhívjuk arra a figyelmét, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását.

9.5. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak, és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen.

9.6. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, továbbá böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-khoz kapcsolódó tevékenységet. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ez utóbbi esetben, azaz a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy az adott weboldal valamely alkalmazása vagy szolgáltatása nem lesz elérhető.

9.7. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése céljából a látogató számítógépének internet címe („IP” címe) naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.

10. FELELŐSSÉG, HIBÁS TELJESÍTÉS

10.1 Az adatoknak az Ügyfél, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt. Helytelenül kitöltött megbízásból az Ügyfélt ért kárért felelősséget nem vállalunk. A részünkre átküldött adatok, vagy a kész munkák megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében az SZOLGÁLTATÓ a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.

10.2 Az Ügyfél a szolgáltatás teljesítése-, illetve a termék bemutatása (átvétele) napján soron kívül, de legkésőbb egy (1) munkanapon belül köteles minőségi kifogásait a Szolgáltatóval közölni, amelyre figyelemmel a Szolgáltató köteles a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelménynek ténylegesen nem megfelelő teljesítését kijavítani, kicserélni.

10.3 A Szolgáltató akkor teljesít hibásan, ha szolgáltatása nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

Ha a szolgáltatás teljesítését, illetve a termék átadását követően, fenti meghatározott határidőben az Ügyfél írásbeli nyilatkozat nem tesz, úgy ezen tény úgy tekintendő, hogy a Szolgáltató szolgáltatása a teljesítés időpontjában megfelelt jelen szerződésben és a jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek, tehát Szolgáltató teljesítése szerződésszerű, hibás teljesítés nem áll fenn.

10.3 Amennyiben Ügyfél megrendelése megvalósítási tilalomba nem ütközik, és ezért teljesíthető, de célszerűtlen vagy szakszerűtlen, erről Szolgáltató köteles Ügyfélt figyelmeztetni, amelyre figyelemmel, ha Ügyfél kérését fenntartja vagy nyilatkozatot nyomban nem tesz, úgy Szolgáltató a szolgáltatását Ügyfél célszerűtlen vagy szakszerűtlen igénye szerint köteles Ügyfél kockázatára teljesíteni.

A célszerűtlen- vagy szakszerűtlen-, továbbá jogi tilalomba- vagy jelen szerződésbe ütköző igénnyel kapcsolatos figyelmeztetés a teljesítésre nyitva álló határidőt megszakítja, amely figyelmeztetés közlésével érintett napot követő naptól kezdődően tehát a teljesítésre nyitva álló határidő újból kezdődik.

11. ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG

11.1 Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához. Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. A Szolgáltató valamennyi adatot bizalmasan kezel. Az Ügyfelet megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. A Szolgáltató kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés. A Szolgáltató a megbízáskor abból indul ki, hogy az Ügyfél az adatait a munkáknak a részére történő kiszállításának időpontján túl is biztosítja. Az Ügyfél által továbbított képadatok a megbízás teljesítését követően törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képeznek azok a képadatok, amelyek az Ügyfél kívánságára archiválásra kerülnek.

11.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Ügyfélre vonatkozó bármely adat (ld. személyes- és különleges adat) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, törvényi védelem alatt áll, kizárólag csak az ott írt módon kezelhető, továbbá jogosulatlanul nyilvánosságra hozni és más részére hozzáférhetővé tenni, csak és kizárólag a jogosult írásbeli engedélyével lehet.

11.2 Az Ügyfélre vonatkozó személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

11.3 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

11.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy adatkezelésre kizárólag A Szolgáltató jogosult, amelyre figyelemmel elsősorban ő köteles az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szigorú betartására, betarttatására. 

11.5. Az Ügyfél és a Szolgáltató megállapodnak, hogy az adatkezelés során keletkező minden további adat, következtetés, ismeret, olyan vagyoni értékkel bíró ténynek, tájékoztatásnak, egyéb adatnak és azokból készült összeállításnak minősülnek, amelyekre kizárólag A Szolgáltató jogosult, továbbá amelyek nevezettek vonatkozásában feltétlenül üzleti titoknak minősülnek (a továbbiakban: „üzleti titok”).

11.6. A Szolgáltató jogosult továbbá minden olyan azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretre, megoldásra, tapasztalatra vagy ezek összeállítására, amelyek szintén fenti adatkezelés során keletkeztek vagy jelen szerződés hatálya alatt vált a Szolgáltató számára ismertté (a továbbiakban: „védett ismeret”).

11.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen pontban írt tevékenységből származó bármely üzleti titokra, védett ismeretre saját előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, azok jogosultjai kizárólag: Vrancsik Design Kft.

11.8. Az Ügyfél és a Szolgáltató megállapodnak, hogy jelen szerződéssel összefüggésben, a másik féllel kapcsolatban megismert bármely adatot, tényt, a másik fél üzleti titkának tekintik és azok vonatkozásában titoktartásra kötelesek. Az Ügyfél és a Szolgáltató kötelezik magukat, hogy, különösen: a másik féllel, annak vezető tisztségviselőjével, munkavállalójával kapcsolatos üzleti- és magántitkokat megőrzik, a másik félhez köthető pénzügyi, üzleti, szervezeti, műszaki, gazdasági ismereteket megtartják és titoktartási kötelezettséget vállalnak, azzal, hogy ennek megsértésével okozott károkra, a szerződéssel okozott kártérítésre vonatkozó polgárjogi szabályok alapján, a másik fél részére teljes kártérítésre kötelesek (a továbbiakban együttesen: „titkok”).

12. SZERZŐI JOGOK, BÜNTETŐJOG

12.1 A továbbított képadatok tartalmáért az Ügyfél a felelős. Az Ügyfél a megbízással szavatosságot vállal a Szolgáltató céggel szemben, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért az Ügyfél felelős.

12.1 Az Ügyfél megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntető törvénykönyv). Amennyiben a Szolgáltató e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tesz az illetékes bűnüldöző szervnél.

13. SZELLEMI TULAJDON

A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, mindegy, hogy milyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

14. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok 1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 2. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Békéltető testületek elérhetősége: Békéltető testületek

Innovációs és Technológiai Minisztérium - Fogyasztóvédelmi Portál:

ITM - Fogyasztóvédelmi Portál

 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatosan az alábbi weboldalon tájékozódhat a kormányhivatalok aktuális elérhetőségéről:

Kormányhivatalok

 

Fogyasztó védelmi hatóságok listája:

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Récsányi Ilona

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 226.

Telefonszám: +36 76 513 713, Telefax: +36 76 513 703

E-mail:  fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 12.00 és 12:30 - 15:00

pénteken 8.00 – 12.00

 

Baranya Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Kerner Helga

Cím: 7623 Pécs, József A. u. 10.

Postacím: 7602 Pf.:405

Telefonszám: + 36 72 507 000

Telefax: + 36 72 507 012

E-mail:  fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.30

péntek: 8.00-14.00

 

Békés Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: dr. Pethő Hajnalka Katalin

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 389.

Telefonszám: +36 66 622 000,

Telefax: +36 66 622 001,

E-mail:  fogyasztovedelem@bekes.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

Hétfő-csütörtök: 8:00-16:30

Péntek: 8:00-14:00

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető-helyettes: Horváthné Szendrei Szilvia

Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

Postacím: 3530 Miskolc, Pf.: 367

Telefonszám: +36 46 512 901, Telefax: +36 46 512 903

E-mail:  fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30

pénteken 8.00 – 14.00

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr Bobál Pál,

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.

Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234

Telefonszám: +36-1 328 5862

E-mail:  budapest@bfkh.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

Hétfő-csütörtök: 8:00 - 16:00

Péntek: 8:00 - 14:00

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Petrik Sándor

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.

Telefonszám: +36 62 562 663

Telefax: +36 62 562 601

E-mail:  fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőn 8.00 – 17.00

keddtől csütörtökig 8.00 – 16.00

pénteken 8.00 – 12.00

 

Fejér Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető: Schneider Istvánné

Osztályvezető: dr. Czifra-Szabó Judit

Cím: 8000 Székesfehérvár Szent István tér 9.

Postacím: 8000 Székesfehérvár Pf. 242.

Telefonszám: +36 22 526 900,

Telefax: +36 22 526 905

E-mail:  fogyasztovedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfő-csütörtök: 8-11.30, 13-15.30

pénteken 8-11.30

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: dr. Hajdu Klára

Cím: 9021 Győr, Árpád út 32.

Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.

Telefonszám: +36 96 795 801,

Telefax: +36 96 795 605

E-mail:  fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00

pénteken 8.00 – 13.00

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető: dr. Molnár Péter

Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

Postacím: 4002 Debrecen Pf. 83.

Telefonszám: +36 52 504 100, Telefax: +36 52 504 105

E-mail:  fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00

pénteken 8.00 – 12.00

 

Heves Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: Lánchidi Csilla

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.

Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216.

Telefonszám: +36 36 521 500, +36 36 521 502, +36 36 521 506,

Telefax: +36 36 521 525

E-mail:  fogyasztovedelem@heves.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30

pénteken 8.00 – 14.00

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: dr. Lipták Gergely

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 111.

Telefonszám: +36 56 795 700, Telefax: +36 56 795 789

E-mail:  fogyasztovedelem@jasz.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00

pénteken 8.00 – 14.00

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető: dr. Bures Gabriella,

Osztályvezető: Turza Gábor

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf: 173.

Telefonszám: +36 34 515 100, Telefax: +36 34 515 109

E-mail:  fogyasztovedelem@komarom.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 7.30 – 16.00

pénteken 7.30 – 13.30

  

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető: Szomszéd Tamás,

Osztályvezető: Kolosiné dr. Lászlók Anett

Cím: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.

Postacím: 3101 Salgótarján, Pf.: 265.

Telefonszám: +36 32 620 702

Telefax: +36 32 620 716

E-mail:  fogyasztovedelem@nograd.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00

pénteken 8.00 – 13.30

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.

Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.

Telefonszám: +36 1 236-3937, +36 1 236-3978, Telefax: +36 1 236-3956

E-mail:  fogyved@pest.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

pénteken 9.00 – 13.00

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: Brantmüller Zsoltné

Cím: 7400, Kaposvár, Vásártéri út 2.

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 76.

Telefonszám: +36 82 527 640, Telefax: +36 82 313 944

E-mail:  fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00

pénteken 8.00 – 14.00

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető-helyettes: dr. Bakó Zsolt

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.

Telefonszám: +36 42 500 694, Telefax: +36 42 504 398

E-mail:  fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30

pénteken 8.00 – 14.00

 

Tolna Megye Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: Foltin Gyula

Cím: 7100 Szekszárd Kiskorzó tér 3.

Postacím: 7100 Szekszárd Kiskorzó tér 3.

Telefonszám: +36 74 415 411, Telefax: +36 74 415 411/123

E-mail:  fogyvedelem@tolna.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00

 

Vas Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédeli Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Szilágyi Ildikó

Cím: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.

Postacím: 9701 Szombathely PF. 29.

Telefonszám: +36 94 505-220, +36 94 505 219,

Telefax: +36 94 506 984

E-mail:  fogyasztovedelem@vas.gov.hu

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Roxer Egon

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Postacím: 8210 Veszprém, PF: 2184

Telefonszám: +36 88 550 510, Telefax: ------

E-mail:  fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00

pénteken 8.00 – 13.30

 

Zala Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: dr. Molnár Sándor

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.

Telefonszám: +36 92 510 530, Telefax: +36 92 510 641

E-mail:  fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30

pénteken 8.00 – 14.00

Adatkezelési tájékoztató
1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Vrancsik Design Kft. (székhely: 1182 Budapest, Kisasszonyfa utca 19., cégjegyzékszám: 01-09-376351, adószám: 28840589-2-43) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Vrancsik Design Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) az ajandekfenykeppel.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen általános szerződési feltétel alapján létrehozott megállapodásokra, és az abból eredő bármilyen járulékos kérdésekre, azok érvényesítésére és elbírálására Szerződő Felek kizárólagosan a magyar jogot választják, kizárólagosan a Magyar Állam, annak bíróságai joghatóságát kötik ki.

Az alább illetékes magyar bíróság jogalkalmazására kifejezetten a magyar eljárási- és anyagi jogot választják. Az esetleges jogviták békés rendezése kísérletének eredménytelensége esetén, Szerződő Felek a létrejött megállapodásukra a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (Ptk.) tekintik irányadónak.

2. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Vrancsik Design Kft.

Cégnév: Vrancsik Design Kft.

Székhely címe: 1182 Budapest, Kisasszonyfa utca 19. (ügyfélfogadás és személyes átvétel kizárólag előre egyeztett időpontban)

Telephely cím: 1182 Budapest, Kisasszonyfa utca 19. (ügyfélfogadás és személyes átvétel kizárólag előre egyeztett időpontban)

E-mail cím 1.: info@vrancsik-design.eu

Weboldal 1.: ajandekfenykeppel.hu

Adószáma: 28840589-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-376351

Ügyvezető igazgató: Vrancsik Tiborné

A nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 A vásárlás során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Felhasználónév,
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

 

3.2 Cookie

Azért használunk Cookie-kat a Weboldalon, hogy javíthassunk az Önnek szánt szolgáltatásokon. Néhány általunk használt Cookie elengedhetetlen az egyes szolgáltatások megfelelő működése érdekében, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebb és hasznosabb oldalt teremthessünk az Ön számára. Néhány Cookie csak átmeneti és eltűnnek, ha bezárja a böngészőjét, de vannak tartós változatok is, melyek egy ideig a számítógépen maradnak. Néhány helyi Cookie-t is használunk, melyek helyi kampányokhoz kötődnek, a kampány végeztével pedig eltűnnek.

Néhány Cookie feltétlenül szükséges az oldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény növelése érdekében használunk.

Bővebb cookie tájékoztató elérhető a Weboldalon a Cookie tájékoztató menüpontban

A funkcionális Cookie-k:

 • Emlékeznek a bejelentkezési adataira
 • Biztosítják a bejelentkezés közbeni biztonságot
 • Biztosítják a weboldal következetes megjelenését

A teljesítmény Cookie-k:

 • Fokozzák a felhasználói élményt

 

A célzó Cookie-k:

 • Lehetővé teszik az Ön számára a "Megosztást" és "Kedvelést"

 Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

      Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

3.3. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

A Weboldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra jelenleg nincs lehetőség. A Kosárelhagyó levél esetén a felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Vrancsik Design Kft. részére:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Cím
 • Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
 • Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
 • Vásárlási szokások
4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

4.1 Az adatkezelésre az ajandekfenykeppel.hu internetes oldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2 Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve, ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolhatja.

 4.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.4 Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.5 Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1 A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

 

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

5.3 Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Adatkezelő neve: UNAS Online Kft.
Székhelye: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Adószáma: 14114113-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.11.29.
E-mail: unas@unas.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://unas.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

A számlázó rendszert biztosító adatai (Számlázz.hu és Billingo.hu):
Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu
MNB regisztrációs szám:   H-EN-I-670/2019

Név: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Web: www.billingo.hu
Email: hello@billingo.hu
Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató

Express One Kft.:

Név: Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:1239 Budapest, Európa utca 12. L1. épület

Cégjegyzékszám:01-09-980899

Adószám:13947109-2-43

Foxpost csomagküldés:
Név: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 10–10-020309
Bejegyző bíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25034644-2-10
Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A
Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Üzleti tevékenység helye: Magyarország
Telefon: +36 1 999 0369
E-mail: info@foxpost.hu

PickPackPont:
Név: SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
honlap: www.sprinter.hu
e-mail: info@sprinter.hu
Pick Pack Pont honlap: www.pickpackpont.hu
Pick Pack Pont e-mail: pickpackpont@sprinter.hu
székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
postacíme: 1725 Budapest, Pf.: 117.
cégjegyzékszáma: 01-09-660447
európai egyedi azonosító (EUID): HUOCCSZ.01-09-660447
adószáma: 12263840-2-43
közösségi adószáma: HU12263840
adatvédelmi e-mail: ugyfelszolgalat@sprinter.hu
telefon: 061 347 3000, 061 803 6300
ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
ügyfélszolgálat postacíme: 1725 Budapest, Pf.: 117.

Packeta Hungary Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
Levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
Adószám: 25140550-2-41
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202186
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail: privacy@packeta.hu
Telefon: +36 1 400 8806

Magyar Posta Zrt. 

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,

Cg. 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu) az adatkezelő.
Elérhetőségeink:

levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc
faxon: a 06-46-320-136 számon,
e-mailben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen,
telefonon: a 06-1-767-8282 számon,
személyesen: a Magyar Posta Zrt., Budapest VI. ker.,Teréz krt. 51-53. szám alatt és a Magyar Posta Zrt. üzemeltetésében lévő állandó postahelyeken,
adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu

 

Utánvét Ellenőr Kft.,
székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.,
adószám: 32393640-2-14,
képviseli: dr. Radics Ottó ügyvezető

 

Könyvelő adatai:
Név: Darabánt Attila János
Cím: 1042 Budapest, Petőfi u. 20. 
Adószám: 62490506-1-4
E-mail: darabantattila@gmail.com

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Ügyfélszolgálat

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

 8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

 

8.2 Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

9.2 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

9.3 Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

9.4 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

9. UTÁNVÉT ELLENŐR - KÖZÖS ADATKEZELÉS

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson Önnek az Utánvét Ellenőr használata során történő személyes adatok kezelését illetően.

A Közös adatkezelők közösen készítették el az érintettek tájékoztatására szolgáló tájékoztatóik vonatkozó rendelkezéseit, a közöttük létrejött megállapodásban határozták meg a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását.

Érintetti jogok biztosítása

A közös adatkezelők a Közös Adatkezelői Szerződésben az érintettek felé – például az adatvédelemhez kapcsolódó kérelmek intézése, panaszok kezelése – a Vrancsik Design Kft-t jelölték ki kapcsolattartóként (a továbbiakban: „adatkezelői kapcsolattartó”, “Webáruház”).

Az érintettek egyebekben a közös adatkezeléssel érintett tevékenységek kapcsán, bármelyik Adatkezelőhöz fordulhatnak. Abban az esetben, ha az érintett megkeresése kifejezetten az egyik Adatkzelő adatkezelésére vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Adatkezelő jár el az érintett irányában.

 

Utánvét Ellenőr szolgáltatás használata Adatkezelők részéről

Adatkezelés leírása: a Webáruház az Érintett által vásárolt termék kiszállításának sikerességéről (rendelést átvette/nem vette át), valamint az Érintett (SHA256 algoritmussal) álnevesített e-mail címét az Utánvét Ellenőr szolgáltatásba elküldi, ahol Szolgáltató ezeket az adatokat eltárolja és azokat a szolgáltatást igénybe vevő más webáruházak részére azok manuális vagy automatizált lekérésére megküldi.

Kezelt adatok köre: az Érintett e-mail címe, az Érintett által a Webáruházban bonyolított vásárlásainak száma és azokhoz kapcsolódó sikeresen kiszállított csomagok és sikertelenül kiszállítani megkísérelt csomagok száma.

Adatkezelés célja: az Érintett  által, szerződésszegéssel potenciálisan okozott károk bekövetkeztének elkerülése vagy azok minimalizálása azáltal, hogy az Utánvét Ellenőrben elérhető kódolt adatok felhasználásával a Honlap rendszere automatikusan olyan fizetési lehetőségeket kínál fel az Érintett részére, amelyek a korábbi megrendeléseinek a tényleges átvételétől függnek (nem vette át, visszautasította az átvételt, nem az Érintett rendelt stb.).

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelők jogos érdeke, a vásárló szerződésszegő magatartásával okozott károk csökkentéséhez fűződő jogos érdek.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelők az adatfelvétel időpontjától számított 8 évig kezelik ezen adatokat.

Az érintetti adatok tárolása, adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelők – a GDPR 24. cikke szerint – az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történjen. Webáruház mint Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései a jelen tájékoztató 9. pontjában bemutatásra kerül. Az Utánvét Ellenőr adatbiztonsági intézkedései az Utánvét Ellenőr szolgáltatás Adatkezelési Tájékoztatójának Adatbiztonság pontjában találhatók.

Hogyan működik az Utánvét Ellenőr?

Az Utánvét Ellenőr

 • a beküldött felhasználói szokásokat (rendelés kimeneteleket), álnevesített e-mail címeket (e-mail címből SHA256-tal képzett hash-t), telefonszámot és szállítási címet tárolja,
 • a felé indított manuális vagy automatizált lekérdezésekre ezeket a többi webáruháztól beérkezett adatokkal összekapcsolja és arra válaszként kiszolgálja.

Utánvét Ellenőr szolgáltatás működéséről további információt ITT talál.olvashat

 

Az Utánvét Ellenőr Kft. elérhetőségei:

székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.
adószám: 32393640-2-14
cégjegyzékszám: 14-09-320385
telefonszám: +36 20 923 8883
e-mail cím: hello@utanvet-ellenor.hu

Érdekmérlegelési teszt eredménye

Adatkezelő a jogos érdek mint jogalap miatt érdekmérlegelési tesztet készített, melynek eredménye – elérhető Webáruháznál – során Adatkezelő úgy értékelte, hogy az adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét. Az érintett személyes adatok kezelése a Webáruház mint Adatkezelő vagyonának - mint jogos érdekének megóvásához –, továbbá az Érintett kapcsolódó jogainak biztosításához elengedhetetlenül szükséges, annak kivitelezésére pedig alternatív, kevesebb személyes adat kezelésével járó vagy más módszert követő adatkezelési megoldás jelenleg nem áll rendelkezésre.

Az eladónak minősülő Adatkezelő a vele szerződést kötő (honlapon vásárló) Érintett a már kezelt egyes személyes adatait az Utánvét Ellenőr szolgáltatás igénybevétele során felhasználja, melynek célja a szerződésszegő magatartással okozott károk csökkentése. Érintett így, mint a Webáruház ügyfele a jelen tájékoztatások kapcsán is előre számíthat az Utánvét Ellenőr szolgáltatás vele szembeni alkalmazásának lehetőségére. Az Utánvét Ellenőr szolgáltatás Webáruház részéről történő alkalmazása nem jár több adat kezelésével, megadásával, mint amelyet az Érintett a rendelése során a Webáruháznak korábban megadott.

Adatkezelők az Utánvét Ellenőr szolgáltatás igénybevételével védeni kívánt érdeke jogilag és társadalmilag egyaránt elismert érdek, továbbá alapvető gazdasági érdeke is. A személyes adatok kezelése célhoz kötött, továbbá az Adatkezelők az adattakarékosság elvének figyelembevételével kezeli a személyes adatokat, Webáruház által felvett semmilyen további adathoz (pl. Érintett neve, rendelt áruk köre stb.) nem fér hozzá az Utánvét Ellenőr.

Az adatkezelés az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik. Adatkezelő az adatkezelés során nem gyűjt semmilyen körülmények között különleges adatokat.

Az Érintett számára biztosított jogainak gyakorlásához az Adatkezelők minden szükséges és elvárható támogatást biztosítanak.

Összegezve megállapítható, hogy Adatkezelők az adatkezelést jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon végzik.

Webáruházi ÁSZF-ben használható rendelkezések

Jelen szerződés értelmezésekor szerződésszegésnek minősül az az eset, amikor a Vásárló nem veszi át az általa megrendelt Terméket, valamint elállási szándékát sem jelzi a Vállalkozás felé.

A Vállalkozás és a Fogyasztó (Vásárló) között ugyanis a Honlapon leadott megrendelést követően elektronikus úton kötött adásvételi szerződés jön létre. Ezen szerződés alapján a Fogyasztó (Vásárló) a vételár kifizetésére, a dolog átvételére köteles, valamint köteles együttműködni a Vállalkozással és tájékoztatni őt minden olyan lényeges körülményről, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatos (Ptk. 6:215. § és Ptk. 6:62. (1) §).

Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt Terméket, úgy a Vállalkozás választása szerint

 1. azonnali hatállyal felmondja a szerződést, vagy
 2. akár harmadszor vagy negyedszer is megkísérli a Termék kiszállítását, abban az esetben, ha a második kiszállítási kísérlet sem vezetett eredményre és/vagy a Vásárló nem működött együtt.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a fentiekben körülírt sikertelen ki-, és visszaszállítási költséget kötbérként érvényesítse a Vásárlóval szemben.

Amennyiben Ön korábban már a megrendelt Terméket – legalább kettő alkalommal - nem vette át (az elállási jog gyakorlását kivéve), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Vállalkozáshoz, a Vállalkozás a vételár és a kiszállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítését. A Vállalkozásnak jogában áll visszatartani a Termék(ek) átadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön a Termék árát sikeresen megfizette az elektronikus fizetési megoldás igénybevételével (beleértve azt az esetet, amikor az átutalással fizetett termék esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja át a vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a Vállalkozáshoz nem érkezik meg a vételár és a szállítási díj alapján meghatározott összeg). A Vállalkozás a vételár kiegészítésére hívja fel a Vásárlót, ha a Termék árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.

Vásárlási tudnivalók
Ajándék készítés folyamata

Ajándékaid elkészítésének folyamata

Válaszd ki a számodra legmegfelelőbb ajándékot, majd a tárgy oldalán töltsd fel a fényképet vagy küld el nekünk e-mailben ide: info[kukac]vrancsik-design.eu, ami a következő formátum lehet:

Bitképes formátumok: .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .psd, .tiff, .raw

Vektorgrafikus formátumok: .cdr, .eps, .pdf, .ai (kérjük mellékeld a betűtípust is, vagy görbítsd le, illetve raszterizáld a szöveget)

A legfontosabb amit kérünk, hogy vegyél figyelembe, hogy a nem fehér alapszínű tárgyak esetén (bögre, kulacs stb) a minta, fénykép, logó alapszíne a tárgy alapszíne lesz a fehér helyett!

A minőségre mindenképp figyelj, lehetőség szerint ne képernyőmentésből legyen a fénykép. Próbáld meg a lehető legjobb felbontásút elküldeni.

A legjobb, ha minimum 150dpi és 600x800 pixel (ez kb egy 10x13cm-es fényképnek felel meg). De ennél rosszabb minőség esetén is lehet még szép a nyomat.

Ami még fontos, hogy vedd figyelembe az adott ajándéktárgy orientációját, például egy bögrére könnyebb elhelyezni egy fekvő képet, mint egy állót (portré).

Ügyelünk a színhűségre, de a monitoron megjelent színek eltérhetnek attól ahogy a tárgyon fognak megjelenni, kérjük, hogy ezt mindenképp vedd figyelembe.


RGB színtér: ezt használják a monitorok és megjelenítők. Három alapszínből épül fel: vörös, zöld, kék

CMYK színtér: nyomdaiparban, nyomtatásnál használják: cián, magenta, sárga, fekete


Ha nem sikerült minden képet felöltened, a megrendelés visszaigazolásra válaszolva elküldheted az összeset amit szeretnél. Ekkor kérnénk, hogy több tárgy esetén a fájl neve az adott tárgy neve legyen amire szeretnéd, hogy feltegyük. 


Látványterv kérése esetén (2.000Ft-os termék árig 149Ft, 2.000-3.500Ft-os termék árig 99Ft, 3.500Ft-os termék ár fölött ingyenes.):

Az első lépés, hogy e-mailben elküldjük a válaszott tárgy illusztrációját, amely egy pár kb-os videó lesz, amin körbeforog a tárgy. Így jól megtudod nézni, hogy a képet és a szöveget a Neked megfelelő helyre és módon helyezzük el. Ha mégsem felel meg, akkor válasz e-mailedben írd meg, hogy mit szeretnél választani. Ez a levélváltás addig folytatódik, amíg nem lesz számodra megfelelő a látvány. :-)


A rendelésed várhatóan, készleten lévő anyagok esetében, 1-2 munkanap alatt elkészül, tárgytól és bonyolultságtól függően, majd a választott szállítási mód szerint, alaposan becsomagolva elküldjük Neked.